Strategija razvoja u narednom periodu

 

 

U AD “Draganu Markoviću” razmišljamo ne samo o sadašnjem trenutku već i o budućnosti. U tom smislu napravili smo našu strategiju razvoja Preduzeća u narednom periodu i to je:

 • Zadržavanje i nastavak pozitivnog poslovanja i razvojnog trenda.
 • Maksimalno iskorišćenje svih raspoloživih ljudskih, materijalnih i ostalih resursa.
 • Podizanje novih zasada.
 • Uvođenje novih tehnoloških rešenja za ishranu stoke na farmama.
 • Popunjavanje do punog kapaciteta farme za tov junadi i farme krava.
 • Proširenje prerađivačkih kapaciteta.
 • Nabavka neophodne poljoprivredne mehanizacije.
 • Angažovanje u otklanjanju štetnih uticaja Termoelektrane kao i uspostavljanje ekoloških standarda po pitanju otpadnih voda i ostalih zagađivača na farmi.
 • Potenciranje saradnje sa kooperantima na planu plasmana genetskog materijala i repromaterijala.
 • Planiranje i promovisanje novih proizvoda kao i njihova maloprodaja.
 • Implementacija standarda za kontrolu kvaliteta proizvoda (HACCP i HALAL) prema propisima za ovu delatnost i programima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 • Konačni cilj je potpuno ozdravljenje Preduzeća, podizanje standarda zaposlenih, a samim tim i aktivan i značajan doprinos razvoju opštine Obrenovac, Beograda, regiona i Republike Srbije.