Biljna proizvodnja

AD "Dragan Marković" na svom zemljištu ukupne površine od 3.199 hektara, na najvećem delu, gaji i proizvodi pšenicu, kukuruz, uljanu repicu, soju, šećernu repu, suncokret i lucerku (seno).

Po uvođenju privremenih mera u AD "Dragan Marković", početkom 2005, počelo se sa privođenjem zemljišta kulturi, da bi u 2006. godini bilo obrađeno svo dostupno zemljište i primenjena potpuna tehnologija.

Još od tada korišćeno je genetski čisto seme, a zbog nedovoljne sopstvene mehanizacije korišćena je ona PKB-a i individualnih proizvođača. I pored primenjenih mera ipak nisu maksimalno iskorišćeni obradivi kapaciteti zbog poznatih poplava u toj godini, a čije su se posledice osetile i u proizvodnoj 2006/2007. godini, u vidu trajne zabarenosti određenih parcela.

U 2008. neke površine su, zbog dugogodišnje zabarenosti, rekultivisane pa je iskorišćenost zemljišnih površina bila 87 procenata. Naredne godine nastavilo se sa obradom svog dostupnog zemljišta i primenom potpune tehnologije, što je rezultiralo veoma dobrim prinosima.

Primera radi, 2009. godine na njivama Preduzeća proizvedeno je 2.807 tona pšenice, 8.079 tona kukuruznog zrna, 4.580 tona kukuruzne silaže, 759 tona uljane repice, 1.155 tona soje, 601 tona suncokreta i 401 tona lucerke (sena). Prethodne godine bilo je proizvedeno 3.958 tona šećerne repe.

Kvalitetno obavljene agrotehničke mere i povoljne vremenske prilike, uslovili su pravilan razvoj svih useva u 2009. godini što je dalo i dobre rezultate.

 


 

Štete zbog lošeg vremena

Iako je primenjena potpuna tehnologija, 2006. godine poplave su učinile na usevima Preduzeća - velike štete. Prema procenama opštinske komisije ta šteta iznosila je 103.360.800 dinara. Ali, ni tu nije bio kraj.

Posle poplava, te godine, nastupile su suše u najosetljivijoj fazi vegetacije kod jarih kultura, što je uticalo na drastično smanjenje prinosa.

Nepovoljni klimatski uslovi, odnosno prvo poplave pa suše, nastavili su se i u 2007. godini. Procena štete na ratarskim usevima, nastale usled velike količine padavina i grada u periodu maj–jun 2007, iznosile su 25.344.000, a štete od suše, u leto iste godine, iznosile su 55.429.600 dinara.

Šteta zbog nepožnjevenih zabarenih površina, usled velikih količina padavina pred kraj te godine, kada nije požnjeveno 205 ha soje i 240 ha kukuruza, iznosila je 38.819.700 dinara.