Voćarstvo

 

AD “Dragan Marković” iz Obrenovca, osim stočarstva i ratarstva, bavi se i voćarstvom.

Na svojoj plantaži “Vorbis” u okolini Obrenovca, na 76 hektara, uzgaja jabuke. Pomenimo samo neke sorte: ajdared, melroza, greni smit, akane, zlatni delišes, del bar estival, jona gold…

Prosečan prinos jabuka po jednom hektaru iznosi oko 20 tona, tako da, osim konzumnih, svake godine Preduzeće tržištu isporučuje i velike količine jabuka za industrijsku preradu.

Pretprošle godine sa ove plantaže ubrano je 2.418 tona ovog zdravog voća.

Osim toga na svojoj plantaži “Mislođin”, na devet hektara, Preduzeće uzgaja, na potpuno prirodan način, i 20 sorti oraha. Prošle godine rod je, zbog vremenskih neprilika, malo podbacio ali je zato pretprošle godine sa devet hektara ubrano gotovo pet tona oraha u ljusci.

Dobijanjem setifikata ova proizvodnja oraha dobiće uskoro i atribut – organska.